1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šie Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) regulē tīmekļa indivi.lv vietnes lietošanu un nosaka iepirkšanās indivi.lv noteikto kārtību. Indivi.lv patur tiesības, pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus. Visas Noteikumu izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tie tiek mainīti. Lietojot šo mājas lapu, Jūs apliecinat, ka piekrītat visiem noteikumiem un jebkuriem grozījumiem. Iesakām, pirms preču pasūtīšanas, pārskatīt šos Noteikumus katru reizi, kad lietojat mūsu mājas lapu. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, Jums ir jāpārtrauc  izmantot  indivi.lv  mājas lapu.

1.2. Šie Noteikumi, ja pircējs tos ir apstiprinājis (tas ir: iepazinies ar Preču pirkšanas- pārdošanas noteikumiem  un atzīmējis laukā ķeksīti pie apgalvojuma "Es esmu izlasījis un piekrītu Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem "), ir Pusēm juridiski saistošs dokuments, kurā tiek norādīti pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumi, preču pirkšanas un apmaksas noteikumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība,  Pušu atbildība, kā arī citi saistīti ar pirkšanas-pārdošanas  indivi.lv  internetą veikalā noteikumiem.

1.3. Pirkt mūsu interneta veikalā ir tiesības:

1.3.1. juridiskām personām;

1.3.2. rīcībspējīgām fiziskām personām, tās ir personas, kuras ir sasniegušas pilngadību, kuru rīcība nav ierobežota ar likumā noteikto kārtību;

1.3.3. nepilngadīgiem 14-18 gadu vecumā, bet tikai tad, ja ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, ja tie disponē savus ienākumus;

1.3.4. visu p. 1.3.1-1.3.3. norādīto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.4. Pircējs, piekrītot Noteikumiem, apstiprina, ka pamatojoties uz Noteikumu 1.3. punktu, viņam ir tiesības iegādāties preces lv.indivi.lt interneta veikalā.

2. Tirdzniecības teritorija

2.1. Interneta veikala indivi.lv tirdzniecība tiek veikta Eiropas Savienības teritorijā. Ar pārdevēja piekrišanu preces var pārdot pircējam ārpus Eiropas Savienības teritorijas. 

3. Preču pirkšanas kārtība un datu aizsardzība

3.1. Pircēji var iegādāties preces reģistrējoties interneta veikalā indivi.lv,  ievadot lietotājvārdu un paroli, taču reģistrācija nav obligāta. Pircējam, noteiktajos informācijas laukos, ir obligāti jānorāda dati, kuri ir nepieciešami pasūtījuma izpildei.

3.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka piekrīt, lai viņa norādītie personas dati, likumdošanas noteiktajā kārtībā, tiktu apstrādāti preču pārdošanas nolūkos interneta veikalā indivi.lv.

3.3. Pārdevējs neatklāj pircēju informāciju un to neizplata. Tomēr pārdevējs patur tiesības sniegt pircējam informāciju par jauniem produktiem, īpašiem piedāvājumiem, pārdevēja partneriem, informāciju par preču un pakalpojumu pārdošanu, un izmantot šo informāciju uzņēmumdarbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos (izņemot gadījumus, ja pircējs norāda, ka nevēlas, lai dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos). Pircēja informāciju var  izpaust tikai: a) ar pircēja piekrišanu, b) ja to pieprasa likums vai izpildot tiesas lēmumu, c) ja pircējs pārkāpj vai neievēro preču pirkšanas  noteikumus, d) ja informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai atgūtu pircēja parādu vai zaudējumu segšanu, e) citu piemērojamo tiesību aktu gadījumos. Pārdevējs patur tiesības izpaust informāciju saviem partneriem pēc šiem Noteikumiem un likumdošanas noteiktajā kārtībā.

3.4. Pircējs, apmeklējot indivi.lv mājas lapu, piekrīt, ka pircēja datorā tiktu ierakstītas sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas vietnes apmeklēšanas fiksēšanai, lai parādītu pircējam reklāmu citās mūsu partneru mājas lapās atkārtota mārketinga nolūkos. Sīkdatnes neidentificē konkrētu personu, bet tikai saskaita vietnes apmeklētājus statistikas nolūkos.

3.5. Piegādājot preces, pārdevējam ir tiesības pieprasīt, lai preču piegādes personai, kurjeram vai pasta darbiniekam tiktu uzrādīta pircēja personas apliecinošs dokuments, kas apliecina personas identifikāciju.

4. Preču pirkšanas-pārdošanas līgums

4.1. Līgums starp Pircēju un  Pārdevēju tiek uzskatīts par  noslēgtu brīdī, kad Pircējs,  izvēlēto preci ir ievietojis preču grozā, reģistrējies indivi.lv e-veikalā, norādījis visu vajadzīgo informāciju un veicis apmaksu. Par veiktu apmaksu tiek uzskatīts brīdis, kad līdzekļi faktiski ir ieskaitīti pārdevēja bankas kontā.

4.2. Pārdevējs patur tiesības uzskatīt pirkšanas-pārdošanas līgumu par nenoslēgtu, ja pircējs nav norādījis visus datus, kas ir nepieciešami piegādei vai pasūtītās preces parametrus, veic nepilnīgu vai daļēju samaksu vai citu objektīvu iemeslu dēļ, kas ir norādīti šajā pirkšanas-pārdošanas līguma Noteikumos.

5. Pircēja tiesības un pienākumi

5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā indivi.lv pēc šiem Noteikumiem, kā arī citās pārdevēja interneta veikala informācijas sadaļās, noteiktajā kārtībā.

5.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma, kas ir noslēgts ar indivi.lv interneta veikalu, sazinoties ar pārdevēju un saņemot preces atgriešanas kodu un instrukciju ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienās no preču piegādes dienas. Atgriešanas garantija netiek sniegta pēc individuāla pasūtījuma izgatavotām precēm (tas ir: preces nav no Pārdošanas vietnes indivi.lv piedāvātā preču klāsta).

5.3. Noteikumu 5.2 punktā norādītās tiesības pircējs var izmantot tādā gadījumā, ja prece nav bojāta, valkāta, prece ir oriģinālajā iepakojumā un pircējam ir visi oriģinālie dokumenti.

5.4. Pircējam ir jāapmaksā preces un jāpieņem tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

5.5. Reģistrējies pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus vietnei pievienošanās datus. Ja pircējs pazaudē savus vietnei pievienošanās datus, tad nekavējoties par to ir jāinformē pārdevēju, sadaļā "Kontakti" norādot sazināšanās līdzekļus.

5.6. Ja mainās pircēja dati, tad tos nekavējoties jāatjauno reģistrācijas veidlapā.

5.7. Pircējs, kas izmanto indivi.lv interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus un citus nosacījumus, norādītus citās interneta veikala sadaļās, kā arī ievērot līgumam piemērotos tiesību aktus.

5.8. Pircējs apņemas rūpīgi izlasīt preces aprakstu. Pircējs iegādājoties preci, piekrīt pievienotajai preces apraksta specifikācijai un citai sniegtajai preces informācijai.

5.9. Pircējs saprot, ka iestiprinātu dārgakmeņu parametri, kas ir norādīti vietnē (piem. briljanta krāsa un skaidrums) dažos gadījumos var atšķirties ar Lietuvas dārgmetālu provju palātā piešķirtajiem parametriem tā iemesla dēļ, ka Lietuvas dārgmetālu provju palātā, novērtējot iestiprinātus dārgakmeņus, dod savam novērtējumam 20% kļūdu iespējamību.

5.10. Gredzena izmēru var mainīt par papildus samaksu, ja gredzena dizains to pieļauj (t.ir, gredzenā, sānu pusē, nav iestiprināts akmens un t.t.). Par gredzena izmēra maiņas iespēju pircēju informē pārdevējs.

6. Pārdevēja tiesības un pienākumi

6.1. Pārdevējs apņemas pēc šiem Noteikumiem un interneta veikala nosacījumiem atļaut klientam lietot interneta veikala indivi.lv  sniegtos pakalpojumus.

6.2. Ja pircējs mēģina apdraudēt interneta veikala darba stabilitāti vai drošību, jeb pārkāpj savas saistības, pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma apturēt vai ierobežot šī pircēja interneta veikala lietošanas iespējas vai atsevišķos gadījumos, anulēt pircēja reģistrāciju.

6.3. Svarīgu iemeslu dēļ, pārdevējs var apturēt vai izbeigt interneta veikala darbību, iepriekš par to nepaziņojot pircējam.

6.4. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pircējam anulēt pasūtījumu, ja pircējs nesniedz visus pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus un  nav iespējams sazināties ar pircēju, pa viņa norādīto tālruni vai e-pastu, kā arī tad, ja nav veikta pilna apmaksa. Preces piegādes laiks šajā gadījumā tiek rēķināts no pilnas informācijas norādes  un/vai apmaksas brīža. Pārdevējam ir tiesības iepriekš, par to nepaziņojot pircējam, anulēt pasūtījumu, ja pārdevējam neizdodas sazināties ar pircēju trīs (3) darba dienu laikā.

6.5. Pārdevējs apņemas ievērot pircēja tiesības uz datu drošību un izmantot klientu datus tikai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī pēc likumdošanas noteiktajos tiesību aktos.

6.6. Pārdevējs apņemas piegādāt pasūtītās preces pircējam pēc pircēja norādītās adreses šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.  

6.7. Ja pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ, nevar piegādāt pasūtītās preces pircējam, bet piedāvā līdzīgu vai pēc parametriem analoģisku preci, taču pircējs atsakās pieņemt šo piedāvājumu, tad pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu septiņu (7) darba dienu laikā, ja pircējs ir veicis apmaksu.

7. Preču cena un samaksas kārtība

7.1. Visas cenas indivi.lv ir norādītas eiro. Pirkuma cenā ir iekļauts 21% pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  

7.2. Pircējs maksā par precēm pasūtījuma brīdī izmantojot paysera sistēmu, izmantojot PayPal sistēmu, ar bankas pārskaitījumu, kredītkarti PayPal  sistēmā, vai skaidrā naudā ierodoties uzņēmumā.

7.3. Pārdevējs patur tiesības neizpildīt pasūtījumu, ja ir saņemta nepilnīga pasūtījuma vai maksājuma  informācija, vai netiek veikts pilns maksājums.

7.4. Pircējs, apstiprinājis Noteikumus piekrīt, ka preces pirkšanas dokumenti viņam tiek nodoti  preces piegādes vai saņemšanas brīdī. Pircējs veicis pasūtījumu, savā izveidotajā personīgajā kontā (ja pircējs tādu nolemj izveidot), var redzēt un izdrukāt informāciju, kas saistīta ar priekšapmaksu. Pircēja personīgajā kontā tiek norādīta izvēlētā prece, skaits, atlaides,  preces cena ar atlaidēm, piegāde, kā arī cita informācija, kas nepieciešama uzskaites vajadzībām.

7.5. Pircējs un pārdevējs vienojas, ka pēc pircēja pasūtījuma pieteikuma un pārdevēja apstiprināšanas, preces cena var mainīties tāpēc, ka to var ietekmēt objektīvi rādītāji, tādi kā piemēram, preces pašizmaksas pieaugums, informācijas sistēmas tehniskās kļūdas, papildu  ar pircējam pārdodamās preces saistītājiem izdevumiem (LR CC 6313, 7. pants. d.). Ja pircējs šādā gadījumā nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, tad viena puse  obligāti informē citu pusi, un tai ir tiesības izbeigt pirkuma-pārdošanas līgumu. Puses vienojas, ka zaudējumi, kas saistīti ar pirkšanas-pārdošanas līguma izbeigšanu, pēc šī punkta paredzētajā kārtībā netiek atlīdzināti.

8. Preču piegāde

8.1. Preces tiek piegādātas klientam pa pastu, ar kurjeru, izsūtamo vai citu autorizētā dīlera pārstāvi. Preces tiek piegādātas Eiropas Savienības teritorijā. Ar pārdevēja piekrišanu, preces var piegādāt ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Pārdevēja norādītajos gadījumos preces var piegādāt bez maksas.

8.2. Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes vietu.

8.3. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet preces piegādātas pēc norādītās adreses, pircējam nav tiesību izteikt pretenzijas pārdevējam, ka preces piegādātas neparedzētā laikā.  Tas nozīmē, ka preču piegāde pircēja norādītajā adresē tika piegādātas savlaicīgi.

8.4. Pārdevējs piegādā preces pircējam saskaņā ar preču aprakstu un lv.indivi.lt norādītajos termiņos. Šie termiņi ir provizoriski, turklāt netiek piemēroti tādos gadījumos, ja pārdevēja noliktavā nav pieejamās prece. Tajā pašā laikā pircējs piekrīt, ka piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ.

8.5. Jebkurā gadījumā, pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa nepildīšanu, ja prece pircējam netiek piegādāta vai nav piegādātas laicīgi dēļ pircēja vainas vai no pārdevēja neatkarīgiem apstākļiem.

8.6. Preces piegādes brīdī, pircējam obligāti kopā ar pārdevēju vai tā pārstāvi vajag pārbaudīt sūtījuma un preces (-ču) stāvokli un parakstīt sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu. Pircējam parakstot sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā stāvoklī, preču bojājumu, kuras var attiecināt uz ārpus rūpnīcas bojājumiem nav, un preces pilnā komplektācija (tādas, kuras var noteikt preces vizuālās apskates laikā) ir pilnīga. Ja klients ir konstatējis, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-s) ir bojāta (-s) un/vai prece (-s) nav pilnībā sakomplektēta, pircējam tas ir obligāti jānorāda nodošanas-pieņemšanas dokumentā, pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē, obligāti jāuzraksta brīvā formā sūtījuma un/vai preces (-ču) bojājumu/neatbilstības aktu. Ja pircējs nav veicis ārējo apskati, tad pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pircējam par preču bojājumu, ja šos bojājumus var identificēt ārēji pārbaudot preci un attiecīgi tiek pieņemts, ka preces tika piegādātas atbilstošā stāvoklī un augstā kvalitātē.

8.7. Ja pircējs vēlas, tad preces var saņemt pārdevēja norādītajā adresē. Ja pircējs saņem preces pārdevēja norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka preces ir pienācīgi un laicīgi piegādātas pircējam un atbilst Pušu saskaņotajām prasībām. Šāda veida preču saņemšanai no pārdevēja ir piemērots Noteikumu 8. punkta nolikums, kas norāda par preču piegādi, pārbaudi  un saņemšanu.

9. Preču kvalitātes garantija

9.1. Katras indivi.lv pārdotās preces īpašības tiek norādītas katras preces aprakstā. Faktiskās izgatavotās un pārdotās preces īpašības var nedaudz atšķirties no mājas lapā lv.indivi.lt norādītajām preces īpašībām.

9.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preces ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst faktiskajiem izmēriem, formai un krāsai, kādus ir iedomājies pircējs.

9.3. Iestiprinātu dārgakmeņu parametri, kas ir norādīti mājas lapā (piem. briljanta krāsa, svars vai skaidrums) dažos gadījumos var atšķirties no Lietuvas dārgmetālu provju palātas dārgakmeņiem vai izstrādājumiem piešķirtajiem parametriem tāpēc, ka Lietuvas dārgmetālu provju palāta, novērtējot iestiprinātus izstrādājumus, pieļauj 20% kļūdu iespējamību.

9.4. Tādos gadījumos, ja pārdevējs preces kvalitātes garantijas termiņu nav noteicis, šīs garantijas nosaka attiecīgie tiesību akti.

10. Preču atgriešana

10.1. Pircējam ir tiesības 30 dienu laikā atgriezt preces pārdevējam no piegādes dienas. Atpakaļ atgriešanas garantija neattiecas uz Pircēja individuāla pasūtījuma izgatavotām precēm (tas ir: preces nav no Pārdošanas vietnes indivi.lv piedāvātā preču klāsta).

10.2. Pircējam atgriežot preces jāievēro šādi nosacījumi:

10.2.1. precei jābūt atgrieztai oriģinālajā, nebojātā iepakojumā;

10.2.2. prece nedrīkst būt bojāta;

10.2.3. prece nedrīkst izskatīties lietota, nedrīkst zaudēt komerciālo izskatu (nebojātas un nenoplēstas etiķetes,  nesaplēsta Lietuvas dārgmetālu provju palātas etiķete un sertifikāts, starptautiskais sertifikāts, ja tādi ir un t.t.);

10.2.4. pircējam jāatgriež tāds preces komplekts, kādu  ir saņēmis no pārdevēja;

10.2.5. atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz iegādes dokumenti un visi sertifikāti, kas tika pievienoti precei;

10.2.6. atgriežot preci obligāti ir jānorāda pārdevēja piešķirtais atgriešanas kods.

10.3. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt pircēja atgriezto preci, ja pircējs nepilda šajā nolikuma punktā noteikto preces atgriešanas kārtību vai, ja atgriežamā prece neatbilst noteiktajām atgriešanas prasībām. Lietotas, modificētas, pārveidotas vai bojātas preces netiek pieņemtas atpakaļ. Preces atpakaļ nepieņem, ja pircējam nav atgriešanas koda, iepakojums ir bojāts, iztrūkst iepakojuma daļu vai precei pievienotie aksesuāri. Gadījumā, ja trūkst oriģinālā kvalitātes sertifikāta, ir sabojātas vai noplēstas preču etiķetes, pārdevējs patur tiesības pieprasīt samaksāt par atkārtotu preces sertifikāciju vai atteikties pieņemt atgriežamās preces.

10.4. Atgriežot labas kvalitātes preces, pircējs apmaksā atgriešanas izdevumus. Atpakaļ preces  nosūta ierakstītā sūtījumā un transportēšanas laikā, tas obligāti ir jāapdrošina par summu, kas nevar būt mazāka par iegādātās preces vērtību.

10.5. Nauda tiek atgriezta tad, kad pārdevējs ir apskatījis atgriezto preci un pārliecinājies, ka prece nav bojāta un atbilst atgriešanas nosacījumiem. Nauda par atgriezto preci visos gadījumos tiek atgriezta maksātājam.  

11. Atbildība

11.1. Pircējs pilnībā ir atbildīgs par sniegto personas datu pareizību. Ja pircējs nesniedz precīzus personas datus, pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām, un iegūst tiesības pieprasīt no pircēja atlīdzināt radušos zaudējumus.

11.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas ir veiktas izmantojot šo interneta veikalu.

11.3. Reģistrējies pircējs ir atbildīgs par savu pievienošanās datu nodošanu trešajām personām. Ja indivi.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pievienojies pie interneta veikala izmantojot pircēja pievienošanās datus, pārdevējs šo personu uzskata par pircēju.

11.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības tādos gadījumos, ja zaudējumi rodas tāpēc, ka pircējs nav ievērojis pārdevēja ieteikumus un savas uzņemtās saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan šāda iespēja tika sniegta.

11.5. Ja Pārdevējs ir norādījis savā interneta vietnē citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju mājas lapu adreses, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā ietverto informāciju, neuzrauga to mājas lapas, un nepārstāv šīs sabiedrības.

11.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina cietušajai Pusei tiešos zaudējumus.

11.7. Puses skaidri vienojas, ka pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai materiālo un morālo kaitējumu, saistībā ar preču novēlotu piegādi,  nepiegādātām precēm, pasūtījuma atcelšanu vai preču neatbilstību. Ja preces nav piegādātas vai pircējs atceļ pasūtījumu, tad pārdevēja vienīgais pienākums ir atgriezt  pircējam samaksāto naudu.

12. Pārdevējam ir tiesības mainīt cenas.

12.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt pārdodamo preču cenas un parametrus. Pārdevējs, pēc saviem ieskatiem, var rīkot dažādas akcijas interneta veikalā indivi.lv

12.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez brīdinājuma, izmainīt akciju noteikumus, kā arī tos atcelt.

13. Neatbilstība un sistēmas kļūdas

13.1. Atsevišķos gadījumos dēļ sistēmas vai drukas kļūdām, cena vai cita informācija indivi.lv mājas lapā var būt nepareizi norādīta. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai izvairītos no šādām kļūdām. Ja norādītā produkta cena ir zemāka nekā faktiskā cena, vai pasūtītā produkta nav interneta veikalā, pārdevējs patur tiesības atcelt pasūtījumu, par to nekavējoties informējot pircēju, kā arī atgriež samaksāto naudu. Pārdevējs nav atbildīgs pircējam par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kuri ir radušies šāda pasūtījuma atcelšanas rezultātā.

13.2. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā indivi.lv ietvertā informācija būtu precīza un izsmeļoša. Tiecoties dot pircējam iespēju apskatīt produktus pēc iespējas pilnīgāk, vietnē tiek iekļauti dažādi fotoattēli. Daži produkti fotoattēlos var izskatīties lielāki vai mazāki par faktisko lielumu, tāpat var atšķirties krāsa, forma vai nokrāsa un, attiecīgi, piegādātais izstrādājums var neatbilst vietnē redzētajam fotoattēlam.

14. Briljantu kvalitātes politika

14.1. Indivi.lt piegādā dimantus vai izstrādājumus ar dimantiem tikai no uzticamiem piegādātājiem ar labu reputāciju.

14.2. Izstrādājumiem ar dimantiem, kurus pārdod Eiropas Savienības teritorijā un ārpus tās teritorijas, ir starptautiskie kvalitātes sertifikāti vai  Lietuvas dārgmetālu provju palātas kvalitātes sertifikāti. Lietuvas dārgmetālu provju palātas zeltlietu izstrādājumiem izdotajos sertifikātos ir norādīta arī zelta prove.

15. Citi noteikumi

15.1. Pārdevējs visus paziņojumus pircējam sūta uz  norādīto e-pasta adresi. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta pārdevējam uz interneta mājas lapas sadaļā "Kontakti" norādīto e-pasta adresi info@indivi.lv. 

15.2. Šie Noteikumi ir izveidoti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Pēc paredzētajiem Noteikumiem radušās attiecības regulē Lietuvas Republikas likumdošana. Jebkuri strīdi, kas rodas no šo Noteikumu pārkāpšanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas panākt vienošanos, strīdu izšķir Lietuvas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.

15.3. Šie Noteikumi ir pārdevēja intelektuālais īpašums. Bez pārdevēja rakstveida piekrišanas aizliegts kopēt, izplatīt vai izmantot Noteikumus vai tā atsevišķas daļas.

 

Noteikumi atjaunoti 2015. gada 8. janvārī.

(Agrāko noteikumu redakcija: 2012. g. 25. septembris, 2014. g. 5. maijs, 2014. g. 11. jūlijs, 2014. g. 27. augusts)

Grozs

Nav produktuPiegāde 0,00€
Kopā 0,00€

SAZINIETIES AR MUMS

Tālr.: +371 272 66999

IR SALONĀ

SAŅEMIET 1-3 D.D.

VAI IR JAUTĀJUMI?

  • JAUTĀJIET EKSPERTAM

Jaunumi